Dagens Industri

23 March
Artikel i Dagens Industri angående Plast & Målningstekniks köp av Vallentuna Sandblästring.

Länk till artikeln: http://www.temaindustri.se/nu-gar-tva-valkanda-ytbehandlare-samman/