Om företaget

Vi är ett auktoriserat ytbehandlningsföretag med 50 års erfarenhet inom branschen. Detta gör oss till ett av Sveriges äldsta rostskyddsföretag med samma ägarbild.

Högkvalificerad teknisk ytbehandling

Vi erbjuder våra kunder en högkvalificerad teknisk ytbehandling med säkerställd kvalitet enligt gällande lagar och regler samt branschspecifika normer. Vår långa erfarenhet inom branschen innebär att våra arbeten klassas bland de främsta på marknaden.

Auktorisation - en trygghet för dig

Vår auktorisation inom rostskyddsmålning visar att vi uppfyller de krav som ställs gällande kompetens hos personal, teknisk utrustning, normgarantier, intern kontroll kvalitet- och miljösystem samt ekonomisk stabilitet.

Läs mer på www.rostskyddsmalning.se

Problemlösare och rådgivare

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi även kan verka som problemlösare och rådgivare, vilket medför kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi har även utbildade Frosio Inspektörer inom organisationen vilket innebär att vi kan utföra 3:e parts kontroller.

Kontakta oss

Uppdrag över hela landet

Våra arbeten utförs antingen vid fasta anläggningar, fältstationer eller med mobil utrustning vilket möjliggör för oss att ta uppdrag över hela landet.

Exempel på arbetsområden vi verkar inom är kärnkraftsindustrin, pappers- och massaindustrin, bearbetningsindustrin, tillverkningsindustrin, broar, vattenkraft samt försvarsmakten. Vi utför även lackering av bilar och tunga fordon.

Tidigare uppdrag