Bro Landaforsen

Ytbehandling av järnvägsbro.

ORT: Landaforsen
KUND: Skanska
PERIOD: 2012