Bro

Ommålning av bro i Finnbodarna

ORT: Finnbodarna
KUND: Skanska
PERIOD: Våren 2016