Bro och kraftstation

Ytbehandling av utskovsluckor samt järnvägsbro vid Sikfors kraftstation.

KUND: Banverket