Stationsmålning Gävle

Gc-broar i Falun

Broarna nedmonterades och transporterades från Falun till filialen i Gävle för svetsrep och ommålning
Plast & Målningsteknik ombesörjde  med sina Ue. även svetsreparationerna samt transporterna


ORT: Gävle
KUND: Skanska
PERIOD: 2015