Underhåll pappersbruk

Löpande årsvis underhåll på 5 st. pappersbruk. Arbetena utförs normalt under revisionsstopp.