Vattenkraftstation

Ytbehandling av utskovsluckor vid Järpströmmens kraftstation.

KUND: Fortum
PERIOD: 2010-2012