Våra tjänster

Arbetena utföres antingen vid våra fasta anläggningar i Iggesund, Gävle, Region Syd, Falun och Ljusdal eller med mobila utrustningar.

Blästring

Blästring är ett viktigt moment i rostskyddsbehandlingen. Vid våra fasta blästeranläggningar kan vi blästra såväl stora som små objekt. Vi utför även blästring på entreprenad med mobil utrustning i samband med ytbehandling av Broar, Vattenkraftstationer, Cisterner etc. Vid våra fasta stationer använder vi stålsand samt Grit som blästermedel. Denna typ av blästermedel används med fördel där det är gravrost samt tjocka färger som skall tas bort samt för att uppnå rätt ytråhet för fortsatta målningar. I stort sett alla hårda material är blästringsbara, t.ex. järn, aluminium, plast, glas och sten.

Miljöblästring

Vi kan använda ett antal olika miljövänliga metoder för att få en skonsam förbehandling, blästring av de objekt som skall målas. Vattenblästring används ofta som förbehandling av blymönjemålat gods t.ex. gamla broar, K-märkta objekt etc. där man vill behålla delar av färgsystemet intakt. Sponge-jet används på områden där det inte får uppstå damm från blästringen samt där det finns känslig utrustning i närheten av arbetet. Sodablästring används som en mer kraftfull blästring där det inte får förekomma damm eller annan spridning av materia.

Lackering / ytbehandling

Vi utför all typ av lackering där det ställs höga krav på så väl kvalitet som finish inom områdena godsmålning på stationer, fältmålningar m.fl. Vid vår anläggning i Ljusdal lackerar vi bilar och tunga fordon.

Industrimålning

Vid våra specialinredda målningsstationer har Vi utbildad personal för ytbehandling enligt kundernas krav. Vi har exempel på industrimålning inom många branscher och områden t.ex. industrin, pappersmaskiner, traversbalkar, massatorn, cisterner m.fl.

Golv och compositbeläggning

Vi utför såväl reparationer samt nybeläggningar av industrigolv, objekt för Compositbeläggning, utrymningsvägar etc.

Fler tjänster

o Brandskyddsmålning o Brandtätning o Betongrenovering o Industriplast o Metallisering o Industrisanering

Lackering av lastbilshytt

Hytt lackad i två olika kulörer.